Deklaration av kväveoxidavgiften

 

Frågor och svar

Här redovisar vi svar på vanliga frågor. Hittar du inte din fråga här, kontakta oss så återkommer vi med svar så fort som möjligt.

Mejla NOx-handläggarna


Inloggning
Delegation av inloggningsuppgifter
Deklarationen
Bilagor till deklarationen
När deklarationen är inskickad

Inloggning

Fråga: Hur gör jag för att få inloggningsuppgifter?

Svar: Är du ny kontaktperson, och aldrig har deklarerat tidigare, så ska du registrera dig som ny användare genom att klicka på Registrera ny användare här till vänster och fylla i dina uppgifter. Din registrering skickas till oss handläggare som hanterar den.

Till toppen av sidan

 

Delegation av inloggningsuppgifter

Fråga: När behövs delegation av inloggningsuppgifter?

Svar: Om kontaktpersonen inte är behörig firmatecknare, så behövs delegation. Ansvaret för att fylla i och skicka in deklarationen delegeras av firmatecknare eller annan behörig person, till kontaktpersonen i en särskild fullmakt. Se nästa fråga om särskild fullmakt. Underskriften ersätts på så sätt av det unika användarnamnet och lösenordet.

 

Fråga: Vad är en särskild fullmakt?

Svar: En särskild fullmakt ska upprättas för att delegera ansvaret för att fylla i och skicka in kväveoxiddeklarationen. Ansvaret ska delegeras från firmatecknare eller annan behörig person till anläggningens kontaktperson, den som normalt fyller i deklarationen.

Det finns inget standardformulär för hur fullmakten ska se ut. Men i fullmakten ska följande framgå:

1. Att ansvaret för att fylla i och skicka in kväveoxiddeklarationen till Naturvårdsverket delegeras från firmatecknaren, eller annan behörig person till kontaktpersonen
2. Vilken anläggning det gäller
3. Vem som är kontaktperson
4. Vem som är firmatecknare eller behörig person

Om du registrerar dig som ny användare, och du inte är firmatecknare för företaget, måste fullmakten skickas till oss. Den skickar ni till:

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

 

Fråga: Förut undertecknades deklarationen av firmatecknaren. Varför behövs ingen underskrift av den elektroniska deklarationen?

Svar: Underskriften på pappersblanketten ersätts av ett unikt användarnamn och lösenord, samma som används för att logga in till sidan där man deklarerar.

Den person som är behörig firmatecknare, eller en annan person som genom delegation har fått ansvaret för att underteckna NOx-deklarationen får inloggningsuppgifterna skickade till sig.

Eftersom den person som fyller i uppgifterna i deklarationen ofta är en annan person än firmatecknaren, krävs det att ansvaret för att fylla i och skicka in deklarationen delegeras till kontaktpersonen.

Firmatecknaren kan självklart använda inloggningsuppgifterna och komma överens med den som fyller i deklarationen, att den ifyllda deklarationen ska kontrolleras och skickas iväg av honom/henne efter att kontaktpersonen fyllt i deklarationen.

Till toppen av sidan

 

Deklarationen

Fråga: Jag har gått in på årets deklaration och ser där att fel företagsnamn är registrerat. Jag kan inte heller ändra den uppgiften. Hur ska jag göra för att rätt företagsnamn ska registreras?

Svar: Kontakta någon av oss som handlägger kväveoxiddeklarationer för att ändra företagets namn.

 

Fråga: I deklarationen finns det flera pannor med som inte längre är avgiftspliktiga. Kan jag ta bort dem från deklarationen?

Svar: Nej, endast NOx-handläggarna kan ta bort registrerade pannor.
I deklarationen kommer alla pannor som någon gång registrerats hos oss med. Om detta gäller en panna som har producerat mindre än 10 GWh nyttiggjord energi väljer du för pannan alternativet < 10 GWh i deklarationen. Om det är en panna som har tagits ur drift, så kan du antingen behandla den precis som beskrivs ovan eller så kan du kontakta någon av oss så tar vi bort pannan från din deklaration.

 

Fråga: Jag började att deklarera, men tappade kontakten med Internet innan jag var färdig. Måste jag börja om från början eller finns uppgifterna sparade?

Svar: Deklarationen är uppbyggd så att du deklarerar för en panna i taget. Längst ner i deklarationsformuläret för varje panna finns knappen ”Spara deklaration”. Om du börjar deklarera och vill avbryta för att fortsätta senare, så måste du spara genom att klicka på knappen ”Spara deklaration”. Gör du inte det kommer inga uppgifter att sparas.

Skulle du råka ut för att du tappar kontakten med Internet kommer du att förlora de uppgifter som inte sparats någon gång. Detta gäller även om du lämnar datorn ett längre tag så att du automatiskt loggas ut från systemet.

Det är inte meningen att du ska behöva spara dina uppgifter titt som tätt. Tänk på att du fyller i uppgifterna för en panna i taget, du kan maximalt förlora informationen för den panna som du för tillfället höll på att deklarera.

 

Fråga: Då jag fyllt i deklartionen och ska skicka in så finns ingen "skicka in"-knapp. Vad beror det på?

Svar: Alla pannor måste vara "klar"-markerade innan knappen "Godkänn och skicka in" syns. Det gäller även pannor som nolldeklareras.

Till toppen av sidan

 

Bilagor

Fråga: Hur ska jag göra för att skicka in bilagorna till deklarationen? Jag har bilagorna (månadsrapporter med mera) både i elektroniskt format och på papper.

Svar: Om du har bilagorna i elektronisk form, är det smidigast att bifoga dem tillsammans med den elektroniska deklarationen. Du bifogar bilagor längst ner på sidan där du hittar sammanställningen över dina pannor.

 

Fråga: Jag har en bilaga som inte går att ladda upp. Vad beror det på?

Svar:  Om du har problem att ladda upp bilagor kan du kontakta oss, eller skicka dem till oss nox@naturvardsverket.se. I deklarationen finns en textruta där du ska ange vilka bilagor du skickar på det sättet.

Till toppen av sidan


När deklarationen är inskickad

 

Fråga: Får jag någon bekräftelse skickad till mig när jag har skickat in deklarationen?

Svar: Nej, det skickas inte ut någon särskild bekräftelse.
Men du kan kontrollera att deklarationen kommit in till Naturvårdsverket om du tittar i ärendelistan. När du har skickat in deklarationen så ändras deklarationens status till inskickad. Då vet du att den har inkommit till Naturvårdsverket. Du kan också se att den har kommit in genom att titta i deklarationen. Högst upp på deklarationens sammanställningssida visas vilket datum deklarationen skickats in. Det är också datumet som deklarationen inkommit till Naturvårdsverket.

 

Fråga: Jag har godkänt och skickat in deklarationen men upptäckte sedan att jag behöver göra en korrigering. Hur går jag tillväga?

Svar: Kontakta någon av oss som handlägger kväveoxiddeklarationerna. Vi har möjlighet att öppna och skicka tillbaka deklarationen för korrigeringar. Då låses deklarationen upp och du kan göra ändringar.

Om du vill ändra något i en deklaration från tidigare år,  måste du skicka en begäran om ändring av deklarationen till oss på Naturvårdsverket. Du har möjlighet att begära att vi omprövar lämnade deklarationer sex år bakåt i tiden.

Till toppen av sidan

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-20