Deklaration av kväveoxidavgiften

 

Lagar och regler

”NOX-avgiftslagen” om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion med beteckningen SFS 1990:613, började gälla 1 januari 1992. Till lagen hör en förordning som är beslutad av regeringen. Lagen och förordningen reglerar bland annat vilka anläggningar som ska omfattas av systemet, hur Naturvårdsverket ska administrera avgiften samt sköta tillsynen av avgiftspliktiga anläggningar. Dessutom finns det en föreskrift som reglerar hur mätningen av kväveoxidutsläppen ska gå till.

Lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider
Förordning om miljöavgift på utsläpp av kvaveoxider
Vår föreskrift NFS 2016:13

Läs mer om lagstiftningen och vägledning kring kväveoxidavgiften på vår hemsida:

Naturvårdsverket

  

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-21